Automatizácia a robotika

Robotizácia a automatizácia v strojárskej spoločnostiAutomatizácia

BOST SK, a.s. patrí medzi špecialistov v oblasti robotizácie najmä v segmente strojárenstva, kde  má skúsenosti s tvorbou PLC a prepojením CNC strojov s robotmi, s robotickým obrábaním, brúsením, ohraňovaním, atď. Mimo to sa zaoberá aj robotizáciou bežných liniek v ostatných odvetviach.

 Katalóg - AUTOMATIZÁCIA  

Čítať článok: Strojárstvo 2011

Roboty FANUC 

Vizualizácia robotického pracoviska

Spoločnosť BOST SK, a.s. ponúka svojim klientom viacero fáz a možností riešenia projektov, najmä tých rozsiahlejších:

 • konzultácia zo zákazníkom

    Identifikujú sa kľúčové požiadavky a uzly, uskutoční sa návšteva obchodníka a projektového manažéra BOST SK, a.s.

   
   
 • návrh koncepcie - vrátane predbežnej cenovej ponuky s prípadnou vizualizáciou

    Podľa zložitosti procesu sa v najbližších 2 až 4 týždňoch vytipujú kľúčové komponenty,navrhne model riešenia, vrátane predbežnej cenovej ponuky.

   
 • potvrdenie a doladenie riešenia

    Spôsob riešenia sa predstaví klientovi, doladia a odsúhlasia sa kľúčové aspekty podľa potrieb výroby.

   
 • detailné prepracovanie ponuky, odsúhlasenie a podpísanie zmluvy o diele

    Na základe odsúhlaseného riešenia BOST SK, a.s podrobne nacení jednotlivé komponenty a operácie, pripraví finálnu cenovú ponuku a/alebo    zmluvu o diele.

   
 • mechanická konštrukcia a elektrokonštrukcia, tvorba PLC

   Tím špecialistov,vrátane projektového manažéra, konštruktéra,elektrokonštruktéra a programátora PLC, vytvorí podrobné zadanie, nakreslí v  programe ProEngineer / CREO / ePlan / ... potrebné výkresy a naprogramuje komponenty. Táto fáza podľa rozsahu trvá niekoľko týždňov    až mesiacov.

   
 • výroba, montáž a testovanie podskupín v BOSTe

   BOST SK, a.s. je vybavený dostatočnými kapacitami pre trieskové obrábanie, má skúsených zváračov a montérov prototypových zostáv. Najmä    väčšie linky sa vyrábajú v segmentoch, ktoré sa najskôr v dielni vyskúšajú.

   
 • montáž na prevádzke zákazníka

   V dohodnutých termínoch prebieha zmontovanie podskupín a ich kotvenie do podlahy, alebo konštrukcie haly.

   
 • testovanie, odladenie a odovzdanie diela

   Dôležitou súčasťou je správne odskúšanie všetkých komponentov a systému ako celku, vrátane bezpečnostných a ochranných prvkov.

   
 • vypracovanie a odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie

   Súčasťou odovzdávaných dokumentov je manuál na obsluhu a údržbu, resp. vopred dohodnutý rozsah dokumentov.

  1234

   

   
   
   
   
   
Kontakt