Robotické pracovisko s použitím RPC

LAYOUT pracoviska s popisom činností

Robot KUKA KR 16-2 bude aplikovaný spolu s vysokorýchlostným obrábacím CNC centrom Fanuc Robodrill. Ako zásobník polotovarov na obrábanie bude použitý rotačný paletový zakladač RPC 5025. Zakladač zabezpečí potrebné množstvo kusov pre rameno robota bez toho, aby sa pozastavil cyklus obrábania. Zakladač obsahuje palety, ktoré sa revolverovo presúvajú, podľa počtu a rýchlosti vyprázdnenia polotovarov. Robot uchopí pomocou pneumatickej čeľuste polotovar, ktorý vloží do skľučovadla stroja. Po upnutí bude rameno robota vysunuté z priestoru stroja a začne sa obrábanie.

Po dokončení cyklu obrábania bude hotový kus znova uchopený robotom a presunutý k meraciemu zariadeniu, ktoré zmeria všetky požadované rozmery. Spôsob kontroly súčiastky spočíva v komplexnom meracom systéme zaradenom do robotizovaného pracoviska s prepojením cez I/O rozhrania so strojmi a robotom. Meracia stanica bude merať požadované rozmery na vybratých výrobkoch s následným vyhodnotením rozmerových odchýlok v reálnom čase, pričom automaticky prostredníctvom I/O signálov dôjde ku korekcii pracovných parametrov príslušného CNC stroja.

Na základe týchto nameraných hodnôt a porovnaní so správnymi parametrami robot KUKA dostane pokyn presunúť hotový kus na zakladací stôl, keď sú hodnoty správne alebo do odkladacej nádoby na nepodarky keď sú porovnávané hodnoty odlišné. Zakladací stôl obsahuje dve palety na hotové kusy, ktoré sa horizontálne posúvajú na miesto určené zákazníkom. Celé pracovisko bude ohradené bezpečnostnou ohradou. Bránka bezpečnostného oplotenia bude štandardne vybavená koncovým spínačom, ktorý po otvorení bránky automaticky vypne bezpečnostný obvod v celom robotizovanom pracovisku a preruší pracovný cyklus robota.

 

 

 

 

VLASTNOSTI  ROBOTA KUKA KR 16-2

Priemyselný robot, typ KUKA KR 16-2

Kuka KR16

 • 6 osý kĺbový robot
 • Nosnosť 16kg (max. prídavná nosnosť 10 kg )                       
 • Maximálny dosah: 1 611 mm
 • Opakovateľná presnosť:  ± 0,05 mm
 • Hmotnosť 235 kg (mechanická jednotka)
 • Vysoko spoľahlivé a robustné RV reduktory, všetky osy sú brzdené
 • Absolútne meranie pozície
 • Montáž podlaha, strop
 • Pracovný rozsah osi A1 = 360°
 • Oká pre transport (alternatívne suporty pre vysokozdvižný vozík)
 • Vyhovuje EC strojnej direktíve (CE – známka)
 • Pripojovací kábel robota 7 m
 • ISO príruba
 • Farba : pohyblivé časti oranžová RAL 2003, podstavec RAL 9005
 • Riadiaca skriňa KRC2ed05 v štandardnom prevedení
 • Ovládací panel KCP 2.0 s káblom dĺžky 10m

Robot KUKA KR 16 je šesťosí kĺbový robot, poháňaný elektrickými servopohonmi. Vďaka svojej jednoduchej a spoľahlivej konštrukcii vykonáva svoju dráhu presne a spoľahlivo. Riadenie KR C2ed05 s jednoducho ovládateľným softwarom poskytuje spoľahlivý výkon s vysokou produktivitou. Uplatnenie nachádza v aplikáciách, pri ktorých je rozhodujúcim faktorom dosah.

Robot KUKA KR 16 je najnovšou generáciou manipulačného robota, má kompaktný design s vylepšeným rozsahom pohybu a zvýšenou rýchlosťou. Kompaktný, flexibilný design zjednodušuje inštaláciu, maximalizuje dosah vo vymedzenom priestore a dovoľuje inštaláciu robotov a periférií vo vysokej hustote. Robot kombinuje vysokú rýchlosť a presnosť s osvedčeným riadením na báze PC. Vďaka svojej všestrannosti a flexibilite robot KUKA KR 16 majstrovsky ovláda v pracovnej zóne v tvare päste a ideálne sa tak hodí pre priestorové a finančne úsporné koncepcie zariadení.

Charakteristika CNC  systému FANUC  31i – MODEL A5

CNC riadiace systémy FANUC sú najrozšírenejšími a zároveň najspoľahlivejšími CNC systémami na svete. Viac ako 30% všetkých na svete vyrábaných kovoobrábacích strojov je riadených CNC systémom FANUC, resp. jeho modifikáciou. Tieto systémy boli vyvinuté na riadenie nadzvukových lietadiel – stíhačiek pre americkú a japonskú armádu a podľa nich sú odvodené aj názvy jednotlivých verzii riadiacich systémov.  

FANUC 31i- MODEL A5

 • 512kB pamäte na part programy (200 programov)
 • Možnosť riadenia max. 5 osi
 • CNC systém v českom jazyku
 • dialógové programovanie s 3D animáciou (MANUAL GUIDE)
 • Jednoduché nastavovanie a ovládanie
 • Užívateľsky prívetivé prostredie (farebný LCD display)
 • Práca so sieťou, možnosť prepojenia viacerých strojov

Charakteristika Zariadenia – revolverový paletový zakladač

Rpc

 

 

 

 

 

 

 

Revolverový paletový zakladač RPC 5025 / RPC 6030 je zariadenie, ktoré slúži ako kontinuálny zásobník tvarovo rôznorodých polotovarov pre ich obrobenie v produkčnom CNC obrábacom stroji. Manipulácia medzi obrábacím strojom a zakladačom je riadená robotom. RPC 5025  / RPC 6030 slúži  po obrobení polotovarov zároveň na ukladanie hotových - obrobených kusov.

Obsluhujúci pracovník je pri výmene dielcov úplne mimo pracovného priestoru robota, čím sú splnené bezpečnostné podmienky. Zároveň nie je obmedzená činnosť robota, stroja ani paletového zakladača.


ovladanievnútro zariadenia

  

RPC 5025 / RPC 6030 má vlastnú riadiacu jednotku. Komunikácia medzi Zakladačom a strojom je riadená robotom. Vysúvanie palety s polotovarmi je pneumatické, otáčanie konzoly s paletami je elektrické. Riadenie umožňuje zmeny rýchlosti výmeny paliet, manuálny posuv v režime nakladania a presun na referenčnú polohu. S ostanými zariadeniami má RPC možnosť komunikácie prostredníctvom DeviceNet, Ethernetu alebo Digitálnych Vstupov/Výstupov.

Zariadenie je možné rozmerovo aj funkčne upraviť podľa špecifických potrieb zákazníka s cieľom úspory miesta v pôdoryse. Úsporu je možné dosiahnuť úpravou vertikálneho rozmeru zakladača a tiež zmenšením vzdialenosti medzi jednotlivými paletami. Úpravami je možné docieliť aj zrýchlenie času výmeny paliet podľa požiadaviek konkrétnej technológie. Prispôsobiteľné  sú tak isto aj rozmery paliet a ich technologické prevedenie v závislosti od paletovaných obrobkov. Prispôsobiteľný je tiež spôsob komunikácie zakladača s robotom a výrobnou linkou, čo mu umožňuje variabilne začlenenie do technologického procesu.

Kontakt