Manipulácia so sudmi - Pivovar

Nezáväzný dopyt
Manipulácia so sudmi - Pivovar
sany0923.jpg

Robotická linka pre manipuláciu so sudmi

V tomto  projekte išlo o manipuláciu so sudmi s pivom a prepravkami s fľaškami piva. Do doby, kedy bola namontovaná robotická linka šlo o ťažkú a namáhavú prácu pri manipulácii so sudmi, keď vezmeme do úvahy hmotnosť sudov, manipuláciu s nimi pri vymývaní, plnení, zátkovaní a konečnom uložení do prepravného stavu.

Tento projekt bol realizovaný v spolupráci troch firiem, jedna z nich bola naša spoločnosť. Úloha BOST Sk, a.s. bola vytypovať vhodné roboty, dodať roboty, v tomto prípade FANUC R 2000iB/165 F a FANUC M410iB/450, tieto roboty osadiť a programovať prácu robotov v celkovej linke, ako aj samotnú trajektóriu. Pochopiteľne, že spoločnosť FANUC Robotics bola poradcom pri výbere vhodných robotov, ako aj výbere opcií. Výsledok je unikátna linka, ktorá výrazne zefektívnila výrobný proces v pivovare, znížila náklady na personálne obsadenia a skrátila čas manipulácie.

   

VLASTNOSTI  ROBOTA R-2000iC/165F

R 2000iB/165F je šesťosí, modulárne konštruovaný robot, poháňaný elektrickými servopohonmi. Je navrhnutý pre presnú a veľmi rýchlu manipuláciu a obrobkami . Vďaka svojej jednoduchej a spoľahlivej konštrukcii vykonáva svoju dráhu presne a spoľahlivo. Riadenie R-30iA s jednoducho ovládateľným softwarom Handling Tool poskytuje spoľahlivý výkon s vysokou produktivitou.
Nový R 2000iB/165F je najnovšou generáciou manipulačného robota, má kompaktný design s vylepšeným rozsahom pohybu a zvýšenou rýchlosťou. Kompaktný, flexibilní design zjednodušuje inštaláciu, maximalizuje dosah vo vymedzenom priestore a dovoľuje inštaláciu robotov a periférií vo vysokej hustote.

Priemyselný robot, typ R 2000iB/165CF – R-30iA –Controller CE/EMV“Robot FANUC

 • 6 osoví kloubový robot (první osa lineární)
 • nosnosť:165 kg
 • maximálny dosah:2.655 mm
 • opakovateľná presnosť: ±0,2 mm
 • hmotnosť165 kg(mechanická jednotka)
 • digitálne AC servo pohony
 • absolutne snímanie polohy (žiadna kalibrácia nie je nutna)
 • vysoko spolehlivé a robustné RV reduktory, všetky osi brzdené
 • vyhovuje EC strojnej direktive (CE – známka)
 • Pripojovací kábel z robotu do riadenia:14 m
 • ISO príruba

ParametreR 2000iB/165F
Počet osí 6
Riadenie R-30iA
Maximálna nosnosť – zápästie 165 kg
Opakovateľnosť ±0,2mm
Hmotnosť 1170 kg
Maximálny dosah 2655 mm
Rozsah pohybu (˚)
J1 360°
J2 136°
J3 362°
J4 720°
J5 250°
J6 720°
Rýchlosť pohybu(˚/sek)
J1 110°/s
J2 110°/s
J3 110°/s
J4 150°/s
J5 150°/s
J6 220°/s
Moment/zotrvačnosť zápästia  J4 921 Nm/78,4 kgm²
Moment/zotrvačnosť zápästia  J5 921 Nm/78,4 kgm²
Moment/zotrvačnosť zápästia  J6 461 Nm/40,2 kgm²
Krytie – zápästie a rameno J3 IP 67
Krytie – zvyšok robota IP 54

VLASTNOSTI  ROBOTA  M–410iB/450Paletizačný robot Fanuc

 M-410iB/450 je 4 osí kĺbový paletizačný robot, poháňaný elektrickými servopohonmi.  Vďaka svojej jednoduchej a spoľahlivej konštrukcii vykonávajú svoju dráhu presne a spoľahlivo. Riadenie R-30iA s jednoducho ovládateľným softwarom Handling Tool poskytuje spoľahlivý výkon s vysokou produktivitou.
Nový 410iB/450 je najnovšou generáciou manipulačných robotov, má kompaktný design s vylepšeným rozsahom pohybu a zvýšenou rýchlosťou. Kompaktný, flexibilný design zjednodušuje inštaláciu, maximalizuje dosah vo vymedzenom priestore a dovoľuje inštaláciu robotov a periférií vo vysokej hustote.

Priemyselný robot, typ M 410iB/450 – R-30iA –Controller CE/EMV“

 • 4 osí kĺbový robot
 • nosnosť M-410iC/450 -450 kg
 • digitálne AC servo pohony
 • vysoko spoľahlivé a robustné RV reduktory, všetky osi sú brzdené
 • absolútne snímanie polohy (nie je nutná žiadna kalibrácia)
 • opakovateľná presnosť ±0,5 mm
 • pracovný rozsah J1 = 360º
 • M-410iC/160 - maximálny dosah: horizontálne3 143 mm, vertikálne2957 mm
 • M-410iC/450 - maximálny dosah: horizontálne3 130 mm, vertikálne2957 mm
 • elektrické káble a hadice sú vedené cez rameno robota, duté zápästie
 • s integrovaným  riadením (A-size)
 • oká pre transport (alternatívne suporty pre vysokozdvižný vozík)
 • M410iC/160 - hmotnosť cca1940 kg
 • M410iC/450 - hmotnosť cca2430 kg
 • ISO príruba
 • vyhovuje EC strojnej direktíve (CE známka)
 • AS – kábel
 ParametreM 410iB/450
Počet osí 4
Riadenie R-30iA
Max. nosnosť– zápästie– M410iB/450 450 kg
Opakovateľnosť ±0,5 mm
Hmotnosť– M410iB/450 2430 kg
Maximálny dosah– M410iB/450 3130 mm
Rozsah pohybu(˚)
J1 –M410iB/450 360°/360°
J2 - M410iB/450 144°/145°
J3 - M410iB/450 136°/135°
J4- M410iB/450 540°/540°
Rýchlosť pohybu(˚/sek)
J1 - M410iB/450 130°/s , 70°/s
J2 - M410iB/450 130°/s, 70°/s
J3 - M410iB/450 135°/s, 70°/s
J4 - M410iB/450 300°/s, 180°/s
 Moment/zotrvačnosť zápästia  J4 294,0 kgm²
Krytie – zápästie a rameno J3 IP 54

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Manipulácia so sudmi - Pivovar

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt