Roboty Kuka

Produkty

Roboty KUKA

Systematicky pokračujúci vývoj KUKA robotov a riadiacej technológie umožňuje uplatnenie robotiky na širokom spektre rozličných trhov. Kooperujúce roboty hrajú svoju úlohu v optimalizácii produkčných procesov a robia ich flexibilnejšími, nielen v automobilovom priemysle. Dnes BOST ponúka použiteľné automatizačné riešenia pre prakticky každý priemysel a prakticky každú aplikáciu.

Oblasti aplikácie KUKA robota sú rozličné rovnako ako druhy produkcie. Či už v sklade, výrobe alebo expedícii, na nakladanie a vykladanie, na manipuláciu alebo priame opracovanie obrobku: optimalizačný potenciál našich robotov môže byť využitý v každej jednotlivej fáze.


KUKA - výrobaKUKA - výrobaKUKA - výrobaKUKA - výrobaKUKA - výrobaKUKA - výroba

Kontakt