Robotické obrábanie

Výhody robotického obrábania

Technológia robotického obrábania má výhodu v aplikáciách, v ktorých predstavuje adekvátnu alternatívu k obrábaniu kovov na tradičných obrábacích centrách. S navrhovaným robotickým zariadením a príslušným softvérom, získavajú zákazníci požadujúci automatizované riešenia a robotické systémy niektoré možnosti, ktoré pred tým umožňovali len konvenčné aplikácie trieskového obrábania využívajúce obrábacie centrá.

Obrovskou výhodou použitia robota v obrábaní je jeho veľký operačný priestor a malý priestor, ktorý zaberá samotný robot oproti štandardnému obrábaciemu centru,  čo umožňuje použitie robota na širokú škálu obrobkov, jednak veľkých, ako aj tvarovo zložitých. Vysoká flexibilita je zabezpečená použitím ôsmych a viac osí. Robot môže v prípade potreby po výmene technologickej hlavice manipulovať s obrobkom, prípadne vykonávať montáž a samozrejme pracovať 24 hodín denne.

Súčasný trend v oblasti robotického obrábania smeruje k nahradeniu veľkých CNC strojov v aplikáciách trieskového obrábania, pri ktorých sa primárne neodstraňujú veľké kusy materiálu, ale hlavne na operácie akými sú dokončovanie, leštenie, odihlovanie, brúsenie a lakovanie, ktoré sú dôležité v kovoobrábaní. S tým súvisí zlepšenie presnosti robota pri obrábaní. Podstatnú časť tohto cieľa tvorí vývoj softvérových nástrojov, ktoré zlepšujú korekcie robota a správne pokrývajú všetky nepresnosti v aktuálnej stavbe robota. Toto nahradenie umožňuje firmám smerovať kapitálové prostriedky cenovo efektívnejším smerom.

 Čítať článok : Robotizácia výrobných procesov

Robotické bunky a linky :

Pri robotoch existuje nesmierne široké spektrum využitia, ktoré v našich podmienkach ešte nie je celkom objavené. V mnohých krajinách už nahrádzajú ťažkú manuálnu či monotónnu činnosť. Moderné snímače a zariadenia dokážu rozoznať správne materiály, použiť správnu silu či rýchlosť,
a samozrejme, skontrolovať kvalitu odvedenej práce.

Hlavnými dôvodmi pre nasadenie robota sú celková úspora nákladov a zvýšenie opakovateľnej kvality a presnosti výsledného produktu. Sprievodnými javmi sú často zvyšovanie efektivity, tempa výroby, a tým aj množstva produkcie na tých istých strojoch. Významná je tiež ochrana zdravia ľudí pri náročných úkonoch, ako je zdvíhanie bremien.

Robotické obrábanieRobotické obrábanieRobotické obrábanie

Kontakt