Využitie robotov

Príklady využitia robotov v strojárenstve 

Nakladanie a vykladanie súčiastok zo stroja

Jeden robot môže obsluhovať aj 2, 3, či 4 a viac CNC strojov naraz, ktoré môžu obrábať rozličné výrobky paralelne alebo v sérii. Samozrejme,
záleží od taktu výroby.

Kontrola kvality

Za pomoci mechanických, laserových aj optických snímačov je možné skontrolovať vybrané hodnoty, vyradiť nepodarky, vrátiť ich na opravu,
či skalibrovať stroj, nastaviť korekcie nástroja, nastaviť jeho výmenu a to bez prerušenia procesu výroby. Ukladanie obrobkov do správnych paliet je
samozrejmosťou.

Odihlovanie, ofukovanie a čistenie

rovnako malých, ako aj veľkých a zložitých súčiastok. Táto operácia je presná, vizuálne na najvyššej úrovni, a odstraňuje monotónnu prácu.
Robot ju môže vykonať hneď po vybratí súčiastky zo stroja.

Leštenie, brúsenie a dokončovanie

Výhodou je dosahovanie konštantnej kvality s kontrolou odvedenej práce. Robot zväčša uchopí obrobok a pohybuje sa ním okolo nástroja. Programovanie je uľahčené vďaka CAD/CAM RobotMaster.

Obrábanie a frézovanie

Väčšie roboty môžu byť vybavené 10-25 kW vretenom umožňujúcim vykonať veľké množstvo operácií bežných pre veľké 5-osé centrá, pri ktorých nie je nutná veľmi vysoká presnosť. Naprogramovanie takéhoto obrábania za použitia Robot-Master trvá podobne ako u CNC centier niekoľko hodín. Okrem mäkších kovov a ocelí je využitie vhodné pre spracovanie sklolaminátu, plastov, polykarbonátov, kameňa a podobne.

Obsluha ohýbačiek, vysekávacích strojov...

Príklady využitia robotov v iných odvetviach priemyslu

 • Tlakové odlievanie hlinníka - manipulácia - roboty sú odolné aj voči vysokým teplotám
 • Obsluha vstrekolisov - vrátane ďalších operácií ako u obrábacích strojov
 • Zváranie s veľkou škálou možností
 • Paletizácia a balenie od malých objektov v potravinárskom priemysle, až napríklad po tehly, cement v stavebnom priemysle, či drevenné dosky v nábytkárskom.
 • Rezanie vodným lúčom, laserom, striekanie
 • Montáž napríklad v elektrotechnickom priemysle, či v automobilovom priemysle

Medzi základné typy práce robotov spoločnosti BOST SK, a.s. patria napríklad:

 • nakladanie a vykladanie obrobkov z CNC centier, sústruhov a brúsok, a sprievodné operácie
 • robotické obrábanie, odihlovanie a leštenie zváranie
 • nakladanie a vykladanie sudov s pivom v pivovare
 • paletizovanie tehál v tehelniach
 • manipulácia pri lisoch
Kontakt