Automatizácia s využitím robotov FANUC

Využitie robotv FANUCFanuc

BOST SK, a.s. ponúka široké možnosti automatizácie prevádzok a kompletné technologické riešenia s využitím robotov FANUC.

FANUC  LTD, so sídlom na úpätí hory Fuji, blízko jazera Yamanaka, je najväčším výrobcom priemyslových robotov na svete. FANUC technológia prispela k celosvetovej výrobnej revolúcii, ktorá rozvinula automatizáciu jednotlivého stroja do automatizácie celých výrobných liniek.

ARC Mate 100iC
cenovo efektívne oblúkové zváranie
LR Mate 200iC
odihlovanie
 
M-410iB
manipulácia, paletizácia,
balenie
     
ARC Mate 100iB/6S vysoko produktívne oblúkové zváranie
 
LR Mate 200iC
v potravinárstve
 
R-2000iB/165 EW s integr. káblami, max spoľahlivosť
v bodovom zváraní
 
     
M-900iA/350
manipulácia s odliatkami tiel železných ventilov
 
M-20iA/20T
pre obsluhu stroja
 
P-200E
pre automobilové lakovne

 
 
M-710iC
pre zakladanie a vyberanie
Manipulácia a pieskovanie bloku
motora inteligentním M-900iA/350 s F-200iB
 

 

 

 
 
Kontakt