Manipulačné pracovisko - MAHLE

Nezáväzný dopyt
Manipulačné pracovisko - MAHLE

Koncepcia  manipulačného pracoviska MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.

Technologický popis celého automatizovaného pracoviska s použitím robota KUKA KR 16-2

Ide o manipulačné robotické pracovisko pre vkladanie polotovarov – krúžkov pomocou robota do CNC stroja, kde je krúžok upnutý do magnetického upínača a po obrobení je ktorý vybraný robotom a uložený do automatického zásobníka hotových produktov. Celý cyklus je plne automatický a riadený systémom robota, ktorý je v pozícii MASTER a riadi celý proces manipulácie.

Krúžky sú uložené v automatickom zásobníku, krúžky 2 ks sú uchopené robotom KUKA KR16-2 do magnetického uchopovača a sú vložené do vertikálneho obrábacieho centra FANUC ROBODRILL a-T21iFLa s prídavnou 4 osou CNC otočným stolom FANUC DDR 260, ktorý je opatrený magnetickým upínačom. Potom nasleduje samotný proces obrábania a po jeho obrobení sú krúžky vybrané pomocou robota KR 16-2 a odložené do automatického zásobníka hotových krúžkov.

Bezpečnosť spočíva v použití ochranného oplotenia, ktoré musí vyhovovať platným predpisom a plne zabraňuje prístupu osôb do ohrozeného priestoru. V prípade otvorenia personálnej bránky na oplotení počas prevádzky pracoviska sa robot uvedie do stavu núdzového zastavenia. (Emergency stop). Pričom pri vzniku tohoto druhu alarmu nenastane situácia na zastavenie obrábacích cyklov na cnc strojoch.

Manipulačné pracovisko - robot KUKAManipulačné pracovisko - robot KUKAManipulačné pracovisko - robot KUKA

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Manipulačné pracovisko - MAHLE

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt