Priemyselná automatizácia

Automatizácia výroby automatizácia

Vlastné konštrukčné a vývojové oddelenie BOST-u pripravuje na mieru upravené riešenia pre rôzne oblasti priemyslu. BOST zabezpečuje všetky fázy od návrhu, konštrukcie, vlastnú výrobu, automatizáciu, až po samotné odladenie, spustenie a údržbu technológie, či automatických liniek.

V ostatných rokoch BOST navrhol, zúčastnil sa alebo celkovo realizoval riešenia najmä v oblastiach:

 • automatizácia výroby a osádzania káblových zväzkov
 • veľkosériová výroba hydrostatických piestikov
 • automatizovaná výroba sklolaminátových okien
 • automatizovaná manipulácia a plnenie sudov s pivom
 • výroba a úprava drevených paliet
 • delaborácia výbušnín
 • veľkokapacitná výroba klíčkov

Plne automatizované montážne linky

Ide o jedinečné riešenia liniek na kľúč, ktoré sú šité na mieru zákazníkovi.

BOST SK, a.s. vykonáva komplexné služby, ktoré začínajú fázou oboznámenia sa s potrebami a požiadavkami zákazníka. Spoločnosť potom spracuje návrh riešenia, spolu s vizualizáciou a rozpočtom. Po schválení a podpísaní zmluvy vám naši vlastní zamestnanci zabezpečia:

 • konštrukciu linky
 • výrobu linky
 • montáž linky
 • programovanie a odladenie riadenia (PLC)
 • odovzdanie pracoviska, školenie obsluhy
 • projektovú dokumentáciu v súlade s normami CE


 Medzi referenčné pracoviská patria za ostatné 3 roky:

 • 3 x 60m poloautomatická montážna linka pre káblové zväzky - pozemná  dráha
 • automatická linka na poplastovanie káblov
 • automatická linka na výrobu žalúzií
 • dopravníkový plne automatizovaný podvesný systém pre automobilový priemysel
 • príslušenstvo pre automatizované linky – dopravníkové pásy,  manipulátory, nosné konzoly a mechanické časti

Priemyselná automatizáciaPriemyselná automatizáciaPriemyselná automatizáciaPriemyselná automatizáciaKontakt