Obrábanie materiálov

Obrábanie materiálov strojmi

Súčasný trend v obrábaní materiálov ako súčasti výrobného procesu prináša potrebu neustáleho zvyšovania produktivity a ekonomickej efektívnosti. Táto požiadavka spolu s neustálym rozvojom robotiky a informačných systémov prináša iný pohľad na využitie robotov v tomto procese.

Okrem využitia robotov na účely manipulácie s obrobkami a zvárania je možné využitie robota priamo na obrábanie. Tejto oblasti využitia robotov sa venuje výskumno-vývojový projekt „Vysokorýchlostné robotické obrábacie centrum" z dielne trenčianskej spoločnosti s dvadsaťročnou tradíciou na trhu s kovoobrábacími strojmi.

Zaujímavým riešením sa stáva integrácia priemyslených robotov do komplexného výrobného celku, kde robot vystupuje ako viacúčelové zariadenie schopné obrábať a zároveň po odložení vretena aj manipulovať s obrobkom. V kombinácii s polohovadlom dosahuje robot mimoriadnu flexibilitu a prístup ku všetkým častiam obrobku. Riadiace systémy robotov sa navyše vyznačujú používateľsky priaznivou programovateľnosťou a obsluhovateľnosťou. Disponujú možnosťou tvorby sietí, zbernicovou technológiou a otvorenou systémovou architektúrou.

Prečítajte si viac o:

Kontakt