Lakovacie roboty

Nezáväzný dopyt
Lakovacie roboty
fanuc-2.png

Lakovacie roboty Fanuc

Špecificky upravené roboty sú svojou konštrukciou zvlášť vhodné do nepriaznivého prostredia lakovacích liniek. Pod hermeticky uzatvoreným plášťom je vytváraný stály pretlak, zabezpečujúci použiteľnosť vo výbušnom prostredí.

Vďaka týmto vlastnostiam je možné nasadiť tieto roboty aj v iných prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu. Napríklad v chemickom priemysle.

Robot FanucRobot FanucRobot Fanuc

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Lakovacie roboty

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt