Strojárstvo 2011

BOST SK – automatizáciou k precíznosti výrobného procesu

Spoločnosť BOST SK, a.s. sa začala ako jedna z prvých firiem na Slovensku zaoberať automatizáciou výrobných procesov. Na začiatku svojho pôsobenia v danom segmente sa zameriavala prevažne na automatizáciu strojárskej výroby. Dnes je smerovanie firmy v tejto oblasti všestranné a jej pôsobenie je tak na zahraničnom ako aj na domácom trhu. Spoločnosť sa stala postupom času systémovým integrátorom robotov KUKA a robotov FANUC, z čoho vyplýva jej výhoda vo flexibilite reagovania na požiadavky zo strany zákazníka. V súčasnej dobe je hlavnou náplňou spoločnosti návrh a vytváranie robotických pracovísk pre všetky odvetvia priemyslu a vývoj s následnou realizáciou automatizovaných liniek zefektívňujúcich výrobné procesy.

AutomatizáciaPortfólio služieb tvorí komplexný návrh automatizovaného pracoviska podľa požiadaviek a zadania zákazníka, výroba komponentov a príslušenstva k danej aplikácii, praktická realizácia návrhu v praxi, programovanie a uvedenie pracoviska do prevádzky. Samozrejmosťou je odborné zaškolenie personálu a následný záručný a pozáručný servis na všetky komponenty pre danú aplikáciu. Realizáciu automatizovaných a robotických pracovísk má na starosti vlastné vývojové a konštrukčné oddelenie, ktoré tvorí tím konštrkutérov, elektrokonštruktérov, mechatronikov a odborníkov v oblasti automatizácie a robotizácie.

Konkrétnym príkladom úspechu firmy BOST TN a.s. na poli robotizácie je úspešnosť vo výberovom konaní na dodávateľa novej, progresívnej technológie výroby komponentov pre axiálne hydrostatické prevodníky. V projekte šlo o dodávku, inštaláciu a uvedenie do prevádzky hneď niekoľkých robotických pracovísk s robotmi FANUC na obsluhu viacerých CNC zariadení a v zosúladení celého výrobného procesu so zreteľom na maximálne využitie času počas pracovného cyklu strojov.

Robot KUKARobotické pracoviskoRobot KUKA bol aplikovaný pre realizáciu robotizovaného pracoviska na výrobu hydraulických piestikov. Aplikácia spočíva v nakladaní dvojvretenového CNC sústruhu polotovarmi a z vykladania obrobených kusov. Ako zásobník na polotovary slúži spádový zásobník. Výrobky sú zakladané do paletového posuvného stola. Pracovisko plne nahradilo obsluhu stroja. Človek plní vo vzťahu k ovládaniu stroja iba kontrolnú fuknciu.

BOST a vedecko výskumná činnosť

Po stabilizácii na trhu s automatizáciou a robotizáciou, sa BOST SK, a.s. začal intenzívne zaoberať aj vlastnou vedecko – výskumnou činnosťou, ktorá bola podporená zo strany Európskej únie formou eurofondov. V súčasnej dobe je výskum smerovaný do oblasti vysokoproduktívneho robotického obrábania v kombinácii s použitím automatizovanej linky. Projekt má názov VROC – Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum.

V dnešnej dobe už nieje trieskové obrábanie len doménou sústruhov a frézok. Technologickým a konštrukčným vývojom priemyselných robotov sa dajú v súčasnosti trieskovo obrábať aj súčiastky, ktorých obrobiteľnosť je pre bežné CNC vertikálne a horizontálne centrá nedostupná.

Vedecko – výskumný projekt VROC sa aktívne zaoberá riešením tejto problematiky. Na praktickú realizáciu bol zakúpený najnovší robot od spoločnosti KUKA Roboter GmbH. Robot KUKA KR 240 R2500 PRIME v kombinácii s lineárnym pojazdom a s osadenou frézovacou hlavicou je schopný vykonávať trieskové obrábanie aj na obrobkoch značných rozmerov, zložitých tvarov a z takmer všetkých druhov materiálov. V spojení s automatizovanou linkou na výmenu nástrojov, prísun polo tovarov a odoberanie obrobených súčiastok, nachádza v strojárskej praxi široké uplatnenie.

Konkrétny výstup vedecko – výskumného projektu VROC je revolverový paletový zakladač RPC 5025. Paletový zakladač slúži ako kontinuálny zásobník tvarovo rôznorodých súčiastiek. Využitie RPC 5025 je najmä v prevádzkach so sériovou výrobou a s nepretržitou prevádzkou. Zariadenie je možné rozmerovo aj funkčne upraviť podľa špecifických potrieb zákazníka s cieľom úspory miesta..

Paletový zakladačPaletový zakladač

Funkčné robotické pracovisko z vedecko – výskumného projektu plánuje BOST SK, a.s predstaviť na MSV 2011 v Brne.

Fotogaléria:


Kontakt